Befektetői információk

Befektetői információk

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tervezetten 2020. év 04. hónap 29. napján megtartandó RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; adószám: 12011069-2-41; statisztikai számjel: 12011069-6209-114-01; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság által tervezetten 2020. év 04. hónap 29. napján tartandó rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

Az Igazgatóság ismételten hangsúlyozza, hogy amennyiben a Közgyűlés tervezett időpontjáig az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19) okán Magyarországon kialakult veszélyhelyzet megszűnik, úgy a 2020. év 03. 30. napján közzétett Meghívóban foglaltak szerint kerül sor a Közgyűlés megtartására, illetőleg, amennyiben a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok és a Közgyűlés tervezett időpontja között egyéb, a Közgyűlés megtartásának valamely részét vagy annak egészét érintő újabb szabályozás lép hatályba, a Társaság a szerint fog eljárni a T. Részvényesek egyidejű és teljeskörű tájékoztatása mellett.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek