Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés, bennfentes személy részvénytranzakciója

4iG Nyrt. és Tóth Béla Zsolt részvényes, az Igazgatóság tagja közös tájékoztatása, illetve bejelentése

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) és a Társaság részvényese, az Igazgatóság tagja Tóth Béla Zsolt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak és az Európai Parlament és Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU Rendelete (MAR), 19. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezéseinek való teljeskörű megfelelés érdekében az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

Tóth Béla Zsolt (anyja neve: Rapák Ibolya Mária, lakik: 2111 Szada, Székely Bertalan u. 12.) a Társaság Igazgatóságának tagja 2018. szeptember 20-án 28.500 db egyenként 1.000,-Ft-os névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000071030) adott kölcsön az OPUS GLOBAL Nyrt-nek

Ugyancsak 2018. szeptember 20-án a HS BOARD Kft. (1112 Budapest, Beregszász út 173. fszt. 2.), mely társaságban Tóth Béla Zsolt 33,33% részesedéssel rendelkezik, 43.800 db egyenként 1.000,-Ft-os névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000071030) adott kölcsön az OPUS GLOBAL Nyrt-nek.

A kölcsönbeadás eredményeképpen Tóth Béla Zsolt Társaságban fennálló közvetlen és közvetett szavazati jogának együttes mértéke 1,88%-ra csökkent.

A Társaság a fent bemutatott ügyletek kapcsán rögzíti, hogy a nevezett tranzakciók részét és egyben befejező elemét képezik a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-338/2018. számú határozatával jóváhagyott és 2018. július 17. napján közzétett, a Társaság részvényesei részére szóló kötelező nyilvános vételi ajánlat 2.4. pontjában szerepeltetett tulajdonszerzésre vonatkozó konstrukciónak.

Budapest, 2018. szeptember 20.
4iG Nyrt. és Tóth Béla Zsolt

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek