Befektetői információk

Befektetői információk

Tulajdonosi bejelentés

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés
4iG Nyrt. és a Vincze Edit részvényes
közös tájékoztatása, illetve bejelentése
szavazati jog mértékének változását illetően

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8. Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) és a Társaság részvényese, a Vincze Edit (1119 Budapest, Kondorosi u. 76.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

Vincze Edit a mai napon, 2016. július 5-én, 20.000 db a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt értékesített tőzsdén kívüli ügylet keretében. Az adásvétel eredményeképpen a Vincze Edit Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 5,77%-ról (108.500 db. törzsrészvény, 5,77% részesedés) 4,71%-ra (88.500 db. törzsrészvény, 4,71% részesedés) csökkent, átlépve az 5%-os küszöbértéket.

Budapest, 2016. július 5.
4iG Nyrt. és Vincze Edit

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek