Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájákoztatás, tulajdonosi bejelentés

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés

4iG Nyrt. és Móricz Dániel részvényes
közös tájékoztatása, illetve bejelentése
szavazati jog mértékének változását illetően

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) és a Társaság részvényese, Móricz Dániel (1062 Budapest, Aradi u. 62.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

Móricz Dániel (anyja neve: Kiss Margit, lakik: 1062 Budapest, Aradi u. 62.) részvényes tőzsdei ügylet keretében, az Concorde Értékpapír Zrt. közreműködésével, 2016. május 23-án, 8.000 db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt adott el, 2000 Ft/db átlagáron. Az adásvétel eredményeképpen Móricz Dániel Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 5,27%-ról (99.142 db törzsrészvény, 5,27% részesedés) 4,85%-ra (91.142 db. törzsrészvény, 4,85% részesedés) csökkent, mellyel átlépte az 5%-os küszöbértéket.

Budapest, 2016. május 23.

4iG Nyrt. és Móricz Dániel

Letölthető fájlok

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek