Befektetői információk

Soron kívüli tájékoztatás

Soron kívüli tájékoztatás 22

Soron kívüli tájékoztatás - tőkeemelés cégbírósági bejegyzéséről és befolyás változásáról.

1.
A FreeSoft Nyrt. (1117 Budapest, Neumann J. utca 1/C.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a 2007. október 27-én igazgatósági hatáskörben végrehajtott zártkörű alaptőke-emelést a Cégbíróság - a FreeSoft-hoz a mai napon érkezett - 2007. december 12-i végzésével bejegyezte. Ennek megfelelően a FreeSoft Nyrt. alaptőkéje 1.435.000.000,- Ft-ról 1.790.000.000,- Ft-ra emelkedett.

2.
A FreeSoft Nyrt. (1117 Budapest, Neumann J. utca 1/C.) valamint Vaspál Vilmos, Vincze Edit, Móricz Gábor, Móricz Gáborné, Horváth Tibor, Molnár László és Illés Antal ezúton közösen tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy az alaptőke-emelés következtében befolyásuk az alábbiak szerint változott: (kiemelve az 5 %-os küszöbök átlépése)

Vaspál Vilmos közvetlen tulajdona változatlanul 320.800 db FreeSoft részvény (ez a korábbi 22,4 % helyett 17,9 %-os befolyást jelent) és a FreeSoft AP-ban meglévő 12,7 %-os tulajdoni arányából adódóan közvetett befolyása 13.320 db (1,05 % helyett 0,7 %). Vincze Edit közvetlen tulajdona változatlanul 232.800 db FreeSoft részvény (16,2 % helyett 13,0 %) és a FreeSoft AP-ban meglévő 12,7 %-os tulajdoni arányából adódóan közvetett befolyása 13.320 db (1,05 % helyett 0,7 %). Így ketten együtt közvetlenül 553.600 db FreeSoft részvénnyel rendelkeznek (38,6% helyett 30,9 %) és a FreeSoft AP-ban meglévő 25,4 %-os tulajdoni arányukból adódóan a közvetett befolyásuk 26.640 db (2,1 % helyett 1,4 %). A család Tpt. szerinti együttes - közvetlen és közvetett - befolyása 580.240 db, ez eddigi 40,7 % helyett 32,4 %-os befolyást jelent.

Móricz Gábor közvetlen tulajdona a FreeSoft Nyrt-ben változatlanul 89.000 db (6,2 % helyett 4,97 %), felesége, Móricz Gáborné közvetlen tulajdona változatlanul 50.000 db (3,5 % helyett 2,8 %). A Kaptár Zrt. közvetlen tulajdona változatlanul 121.500 db (8,5 % helyett 6,8 %) és a FreeSoft AP-ban meglévő 6,3 %-os tulajdoni arányából adódóan közvetett befolyása 6.660 db (0,5 % helyett 0,4 %). Mivel a Kaptár Zrt-ben Móricz Gábor 16 %-os, a fia, Móricz Dániel 5 %-os, Móricz Gáborné pedig 1,6 %-os tulajdonos, így a FreeSoft Nyrt-ben a család Tpt. szerinti együttes - közvetlen és közvetett - befolyása 173.528 db, ez az eddigi 12,2 % helyett 9,7 %-os befolyást jelent.

Horváth Tibor és Molnár László közvetlen tulajdona változatlanul fejenként 78.000 db (5,4 % helyett 4,4 %) és a FreeSoft AP-ban meglévő fejenként 3,2 %-os tulajdoni arányukból adódóan közvetett befolyásuk fejenként 3.340 db (0,3 % helyett 0,2 %). Így mindkettőjük - közvetlen és közvetett - befolyása 5 % alá (4,6 %-ra) csökkent.

Illés Antal a tőkeemelés során 319.600 db FreeSoft részvényt kapott (17,85 %), felesége Illésné Szabad Csilla pedig 35.400 db-ot (2,08 %). Így a család együttes tulajdona 355.000 db (19,83 %). Ezen túlmenően Illés Antalnak 2010. május 31-ig lehívható vételi opciója van 235.000 db FreeSoft részvényre (13,13 %), amely opció gyakorlása esetén a közvetlen befolyása 30,98 %-ra, a családé együttesen 32,96 %-ra nő. 

Budapest, 2007.12.21.

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek