Befektetői információk

Befektetői információk

A 4iG Nyrt.
rendkívüli tájékoztatása

a 2019. évi várható eredményről

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., cégjegyzékszáma: 01 10 044993, a továbbiakban: 4iG Nyrt.) Igazgatósága a 24/2008. PM rendelet 4. számú mellékeltének 2.8.1 pontjában leírt kötelezettségnek eleget téve ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, valamint a pénz- és tőkepiac szereplőit a Társaság IFRS szerint konszolidált, 2019. évre várható eredményéről.

A 4iG Nyrt. 2019. évet illetően korábban nem tett közzé eredményvárakozásra vonatkozó előrejelzést, azonban a 2019. éves eredmény várhatóan nagyságrendekkel meghaladja a 2018. évi beszámolóban közölt adatokat, valamint az első három negyedévben elért teljesítménye alapján számolt időarányos eredményt.

A fentiek miatt a Társaság Igazgatósága az alábbi tájékoztatást adja ki éves várakozásairól:

  1. A 4iG Nyrt. 2019. évi értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 40 milliárd forintot.
  2. A Társaság 2019. évi EBITDA mutatója meghaladja a 4 milliárd forintot.
  3. A Társaság 2019. évi adózott eredménye meghaladja a 2,5 milliárd forintot.

Az Igazgatóság kiemelten felhívja a tisztelt befektetőinek, valamint a pénz- és tőkepiac szereplőinek figyelmét arra, hogy jelen tájékoztatással jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, a fenti információk a Társaság Igazgatóságának jelenlegi megítélésén és nem a Társaság auditált éves beszámolóján alapulnak, így azok nem tekinthetőek végleges adatoknak.

Budapest, 2019. december 12.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek