Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztések

Közgyűlési előterjesztések 2014 - 2

A FreeSoft Nyrt. 2014. április 24-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései - módosítások és kiegészítések.

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a FreeSoft Nyrt. 2014. április 24-én tartandó 2014. évi rendes Közgyűlését összehívó hirdetmény 2014. március 25-i közzétételét követően a Társaságnak a szavazatok több mint 1%-át képviselő részvényese élve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 300.§ (1) bekezdésében foglalt jogával, illetve a Társaság Igazgatósága az előírt határidőben kezdeményezte a napirendi pontokra vonatkozó javaslat módosítását. 

Fentieknek megfelelően a Társaság Igazgatósága közzéteszi a 2014. április 24-én tartandó éves rendes Közgyűlés előterjesztéseire vonatkozó új határozati javaslatokat, ezeket az Igazgatóság 2014. április 22-én elfogadta és elfogadását javasolja a Közgyűlés számára, egyúttal határozott közgyűlési előterjesztésként történő publikálásáról. E kiegészítő dokumentumokat a Felügyelő Bizottság - az Audit Bizottság véleményének ismeretében - 2014. április 22-én elfogadta és Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette. 

1. FreeSoft Nyrt.   módosított közgyűlési előterjesztése
(FreeSoft_140422_Modositott_kozgyulesi_napirend.pdf);

2. FreeSoft Nyrt. 2014. április 24-én tartandó Közgyűlésének részvényesi kezdeményezés miatti alapszabály módosítása
(FreeSoft_140422_KE15_Alapszabaly_modositas.pdf);

3. FreeSoft Nyrt.egységes szerkezetű Alapszabály tervezete
(FreeSoft_140422_KE12_Egyseges_szerkezetu_Alapszabaly_tervezet.pdf);

 

2014.04.22.

                                                                             FreeSoft Nyrt.

 

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek