Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztések

Közgyűlési előterjesztések 2011 - 1

A FreeSoft Nyrt. 2011. április 19-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései.

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága a 2011. április 19-én tartandó éves rendes Közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és ezúton közzéteszi azokat. A FreeSoft 2010. éves konszolidált jelentését és a 2010. éves beszámolóját, Osztalék javaslatot, valamint az FT jelentést és nyilatkozatot az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság 2011. március 29-én elfogadta és elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság határozott a közgyűlési előterjesztésként történő publikálásukról. Továbbá az Igazgatóság javaslatot tesz Közgyűlési előterjesztésként Alapszabály módosítására. Az Audit Bizottság pedig a könyvvizsgáló lejáró megbízatásának meghosszabbítására és a könyvvizsgáló javadalmazására tesz javaslatot a közgyűlésnek.

Közgyűlés előterjesztések:

1.      FreeSoft Nyrt. 2010. éves konszolidált jelentése IAS-IFRS standardok szerint, (FreeSoft_110329_KE_1.pdf);

2.       FreeSoft Nyrt. 2010. éves beszámolója (FreeSoft_110329_KE_2.pdf);

3.       FT jelentés és nyilatkozat (FreeSoft_110329_KE_3.pdf);

4.       Osztalék javaslat;

Az Igazgatóság osztalékra vonatkozó javaslata, amelyet az FB elfogadott: Igazgatóság javaslata, hogy osztalékfizetésre ne kerüljön sor, az adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba.

5.       Alapszabály módosítási javaslat;

A közgyűlésre a következő módosítást terjeszti elő az Igazgatóság. Az Alapszabály 8.4. pontját, az itt meghatározottakra javasolja megváltoztatni, mivel az ebben a pontban lévő meghatalmazás lejárt.

Alapszabály eddigi 8.4. pontja

8.4. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2004. január 1-től 2010. december 31-ig tartó időszakban új részvények zártkörű forgalomba-hozatala útján, saját hatáskörében felemelhesse, azzal a korlátozással, hogy az alaptőke-emelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg az aktuális alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyam pedig nem lehet kevesebb, mint az aktuális tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ha a kibocsátási ár nem éri el a korábbi tőkeemelések során alkalmazott legmagasabb árfolyamot, akkor biztosítani kell, hogy a meglévő részvényesek élhessenek elővásárlási jogukkal

Javasolt módosított Alapszabály 8.4. pontja

8.4. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2011. április 20-tól 2016. december 31-ig tartó időszakban új részvények zártkörű forgalomba-hozatala útján, saját hatáskörében felemelhesse, azzal a korlátozással, hogy az alaptőke-emelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg az aktuális alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyam pedig nem lehet kevesebb, mint az aktuális tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

6.       Javaslat a könyvvizsgálóra és javadalmazására.

Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójának (Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a., nyilvántartási száma: 000870), ezen belül Czene Győző (kamarai tagsági száma: 000140) bejegyzett könyvvizsgáló) 2011. április 30-án lejáró mandátumát hosszabbítsa meg három évvel (a 2013. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2014. április 30-ig). Az Audit Bizottság javaslata a Közgyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló díjazását 2011. üzleti évre 2.610.000 Ft/év + ÁFA összegben határozza meg.

A FreeSoft 2011. április 19-i Közgyűlésének előterjesztési anyagai 2011. március 29-től megtekinthetők a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, továbbá munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2011. április 19-én 13 órától).

2011.03.29.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek