Befektetői információk

Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztés

Összefoglaló a 4iG Nyrt. 2018. január 17. napján tartandó Közgyűlésének előterjesztéseiről

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a 4iG Nyrt. Igazgatósága, valamint Jelölő és Javadalmazási Bizottsága a 2018. január 17. napjára meghirdetett Közgyűlésére szóló előterjesztéseket elkészítette és ezúton közzéteszi azokat.

1. napirendi ponthoz tartozó előterjesztések
Vezető tisztségviselők, tisztségviselők (Felügyelőbizottság, Auditbizottság, Igazgatóság, cégvezető) visszahívása, illetve választása, díjazásának megállapítása

A Jelölő és Javadalmazási Bizottság 2017. december 21. napi ülésén megtárgyalta a Közgyűlés tisztújításra vonatkozó előterjesztését, és az Igazgatóság két lejáró mandátumú tagjának újraválasztására tett javaslatot, az Igazgatóság többi tagjának kinevezéséig tartó határozott időre, kinevezésük eddigi feltételeivel azonos feltételekkel.

2. napirendi ponthoz tartozó előterjesztések
Alapszabály módosítása

Az Igazgatóság két tárgykörben élt javaslattal az Alapszabály módosítása körében: egyfelől szükséges az Alapszabály egy pontján a közgyűlést megelőző előterjesztések közzétételére irányadó határidőt huszonegy napban megállapítani, másfelől javasolja az Igazgatóság, hogy a Közgyűlés a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel egyezően hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény vásárlására az eddigiekkel azonos feltételek mellett, amely döntés meghozatala esetén szintén szükség az Alapszabály megfelelő módosítása.

Közgyűlési előterjesztések:

  • 4iG Nyrt. közgyűlési előterjesztéseinek összefoglalója (4iG_20171222_Osszefoglalo.pdf – azaz jelen dokumentum);
  • A Közgyűlés 1. számú napirendi pontjához kapcsolódóan a 4iG Nyrt. Jelölő és Javadalmazási Bizottságának előterjesztése
  • 4iG_20171220_KE1_eloterjesztes_JJB.pdf)
  • A Közgyűlés 2. számú napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztés (4iG_20171222_KE2 _eloterjesztes_alapszabaly.pdf)
  • A Közgyűlés összehívásának időpontjában (2017. december 12. napján) meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok (4iG_20171212_Szavazatok_osszesitese.pdf)

A 4iG Nyrt. 2018. január 17. napján megtartandó Közgyűlésének előterjesztési anyagai legkésőbb 2017. december 27. napjától elérhetők a 4iG Nyrt. (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, illetve munkanapokon 9-16 óra között a Társaság székhelyén, továbbá a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2018. január 17. napján 10:00 órától).

A 4iG Nyrt. továbbá tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a képviselő útján történő szavazáshoz korábban a honlapján (www.4ig.hu) elérhetővé tett nyomtatványok (meghatalmazások) a 2018. január 17. napján tartandó Közgyűlésre megfelelően felhasználhatók.

Budapest, 2017. december 22.

4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek