Befektetői információk

Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztés

4iG Nyrt. Igazgatóságának közgyűlési előterjesztése

a 2018. január 17. napján tartandó Közgyűlés
2. számú napirendi pontjához

az Igazgatóság Alapszabály módosítására vonatkozó javaslata

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) hatályos (2017. április 26. napján elfogadott) Alapszabálya „technikai jellegű” módosítása szükséges két rendelkezésében, az alábbiak szerint.

A módosítások összefoglalása:

  • 5.3.4 pontban a közgyűlési előterjesztések közzététele határidejének módosítása huszonegy napra a Ptk. vonatkozó előírásával egyezően; illetve
  • 11.10.2 pont vonatkozásában döntéshozatal arról, hogy a Közgyűlés az eddigi gyakorlatnak megfelelően felhatalmazza az Igazgatóságot a maximális tizennyolc hónapos időtartammal saját részvény megszerzésére, az eddigiekkel egyező feltételek mellett, amely felhatalmazást szükséges átvezetni az Alapszabályban is.

Melléklet:
Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben - javaslat (kelt: 2017. december 22. napján)

Letölthető fájlok:

4iG

Pénzügyi jelentések

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.; Cg: 01-10-044993) mellékletben közzéteszi a 2019. április 25-én 10:00-kor…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatója

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2019. március 31-én.…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

nagy összegű szerződés aláírásáról…

részletek