Befektetői információk

Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztés

4iG Nyrt. Igazgatóságának közgyűlési előterjesztése

a 2018. január 17. napján tartandó Közgyűlés
2. számú napirendi pontjához

az Igazgatóság Alapszabály módosítására vonatkozó javaslata

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) hatályos (2017. április 26. napján elfogadott) Alapszabálya „technikai jellegű” módosítása szükséges két rendelkezésében, az alábbiak szerint.

A módosítások összefoglalása:

  • 5.3.4 pontban a közgyűlési előterjesztések közzététele határidejének módosítása huszonegy napra a Ptk. vonatkozó előírásával egyezően; illetve
  • 11.10.2 pont vonatkozásában döntéshozatal arról, hogy a Közgyűlés az eddigi gyakorlatnak megfelelően felhatalmazza az Igazgatóságot a maximális tizennyolc hónapos időtartammal saját részvény megszerzésére, az eddigiekkel egyező feltételek mellett, amely felhatalmazást szükséges átvezetni az Alapszabályban is.

Melléklet:
Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben - javaslat (kelt: 2017. december 22. napján)

Letölthető fájlok:

4iG egyéb tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8, cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja…

részletek
4iG

Üzleti bejelentések

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása a Társaság nagy összegű szerződéskötéséről…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

a Társaság elérhetőségeiben bekövetkezett változásokról…

részletek