Befektetői információk

Befektetői információk

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 301/2019. sz. határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyvének (továbbiakban: Bevezetési Szabályok) 4.2. c) pontjában foglalt felhatalmazás, illetve ”Az Xtend Általános Üzletszabályzata” című szabályzat Második, Regisztrációs, Forgalomban Tartási és Törlési Szabályok Könyvének (továbbiakban: Xtend Szabályzat) 5.2 h) és 17.5. pontjai, valamint ”Az XBond Általános Üzletszabályzata” című szabályzat Második, Regisztrációs, Forgalomban Tartási és Törlési Szabályok Könyvének (továbbiakban: XBond Szabályzat) 5.1 d) és 9.2 pontjai alapján a tájékoztatási kötelezettségek bejelentésére szolgáló Adatlapok tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

A Kibocsátó féléves/negyedéves jelentésének, valamint éves jelentésének a Tőzsde/Piacműködtető honlapján történő közzétételével egyidejűleg köteles a Tőzsdének/Piacműködtetőnek megküldeni kiemelt pénzügyi adatait. A Kibocsátó a kiemelt pénzügyi adatokat a [email protected] címre küldött e-mailben, meghatározott adattartalmú Excel fájlban nyújthatja be, amely beszerezhető a Kibocsátói Igazgatóság munkatársaitól.

A Bevezetési Szabályok jelen adatlapokra hivatkozó pontja(i): 18.4. c)
Az Xtend Szabályzat jelen adatlapokra hivatkozó pontja(i): 17.5. c)

5%-ot meghaladó részesedéshez és saját részvényállományhoz kapcsolódó adatlapok

A Kibocsátók évente kétszer, február 28/29-én és augusztus 31-én megküldik a Tőzsdének (az ezeken a napokon rendelkezésre álló információk alapján) az 5%-ot meghaladó tulajdonosi részesedésekre, saját részvényállományukra és az utolsó nyilvánosságra hozott konszolidált pénzügyi kimutatásban szereplő saját tőke értékére vonatkozó adatokat index-felülvizsgálat céljából az alábbi adatlapokon. Jelen bekezdés az Xtend piaci Kibocsátók vonatkozásában nem alkalmazandó.

Az 5%-os részesedéssel kapcsolatos változásokat a Kibocsátók a felülvizsgálati időszakon kívül is kötelesek a Tőzsde/Piacműködtető honlapján rendkívüli tájékoztatásként közzétenni, és az aktuális tulajdonosi struktúrát az alábbi adatlapokon (a BÉT-re és az Xtend-re bevezetett részvénymennyiségre vonatkoztatva) a Tőzsdének/Piacműködtetőnek benyújtani.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a bevezetett sorozatra vonatkozóan

Kibocsátó neve: 4iG Nyrt.
Beküldés dátuma: 2020.12.09.

Részesedés
(február 28/29.)
Részesedés
(augusztus 31.)
db %
(két tizedesjegyig)
db %
(két tizedesjegyig)
Társasági szinten 1.670.086 1.78%
Leányvállalatok 1 0 0
Összesen: 1.670.086 1.78%

1 Konszolidációba bevont társaságok.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek