Befektetői információk

Befektetői információk

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
kötelező nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásáról

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8, cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőit, valamint a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy Jászai Gellért (lakcím: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7., anyja neve: Nagy Margit, születési hely, idő: Vác, 1974.06.17.), az IKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-10-140332), valamint a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-294248) mint összehangoltan eljáró személyek, a Társaság valamennyi részvényese számára, a Táraság által kibocsátott, egyenként 20,-Ft (azaz Húsz forint) névértékű, „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000167788) megvásárlása céljából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 68. § (3) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztettek be 2019. év 06. hónap 17. napján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „Felügyelet”) részére, jóváhagyás végett. A vételi ajánlatot a Felügyelet 2019. év 07. hónap 23. napján, H-KE-III-478/2019. számú határozatával jóváhagyta. A Tpt. 70. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk. A kötelező nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napja 2019. év 07. hónap 29. napja (9:00 óra), zárónapja pedig 2019. év 08. hónap 28. napja (12:00 óra). A Felügyelet által jóváhagyott kötelező nyilvános vételi ajánlatot, valamint a Felügyelet jóváhagyó határozatát a csatolt dokumentumokban tesszük közzé.

4iG Nyrt. Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek