Befektetői információk

Befektetői információk

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

kötelező nyilvános vételi ajánlat benyújtásáról

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; „Társaság”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy Jászai Gellért magánszemély, az iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140332) és a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-09-294248), mint közös ajánlattevők, a Társaság valamennyi részvényese számára, a Társaság által kibocsátott, egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Forint névértékű, névre szóló törzsrészvényének (ISIN azonosító: HU0000167788) megvásárlása céljából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 68. § (3) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztettek be 2019. év június hó 17. napján a Magyar Nemzeti Bank („Felügyelet”) részére, jóváhagyás végett. A vételi ajánlatot a Felügyelet jelenleg még nem hagyta jóvá.

A részvények megvásárlásához versenyfelügyeleti eljárás lefolytatása nem szükséges.

A kötelező nyilvános vételi ajánlatot a csatolt dokumentumban tesszük közzé.

Budapest, 2019. június 18.
4iG Nyrt.
Igazgatóság

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek