Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás

a Kibocsátó BÉT-re bevezetett részvényeinek felaprózásáról (részvény split) és annak menetrendjéről

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Kibocsátó 2018. július 26. napján tartott közgyűlésén meghozott 16/2018/07/26 sz. közgyűlési határozat szerinti részvényfelosztást (részvény split), melynek során a Kibocsátó 1.880.000.000 forint össznévértékű, 1.880.000 darab, egyenként 1.000 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvénye (ISIN: HU0000071030) – a névérték tizedelésével – 1.880.000.000 forint össznévértékű, 18.800.000 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvénnyé (ISIN: HU0000161518) kerültek átalakításra.

A törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” részvénysorozat össznévértéke változatlan marad.

A folyamat technikai lebonyolítása a KELER Zrt. és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közösen elfogadott menetrend alapján történik. Az esemény legfontosabb állomásai a következők:

  • a régi részvénysorozattal történő utolsó BÉT kereskedési nap 2018.10.02. napja;
  • az új részvénysorozattal történő első BÉT kereskedési nap 2018.10.03. napja;
  • a részvényfelosztás 2018.10.05. napja.

Azon részvénytulajdonosok jogosultak a társasági esemény értéknapján az átalakított 100 forint névértékű 4iG Nyrt. törzsrészvényekre, akiknek 2018. 10.04-én záráskor 1.000 forint névértékű „A” sorozatú 4iG Nyrt. törzsrészvények vannak nyilvántartva értékpapírszámláján. Minden „A” sorozatú 1.000 forint névértékű 4iG Nyrt. törzsrészvény helyébe 10 db „A” sorozatú 100 forint névértékű törzsrészvény kerül jóváírásra. Az átalakítás folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági eseménnyel összefüggésben nincsen tennivalójuk.

További információkért kérjük, forduljanak Piros Ferenc kollégánkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: +36-1-270-7631
e-mail cím: [email protected].

Budapest, 2018. szeptember 21.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek