Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás opciós részvényvásárlási szerződésről

A 4iG Nyrt.
rendkívüli tájékoztatója
opciós részvény vételi szerződés megkötéséről

A 4iG Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993) ezúton tájékoztatja a pénz és tőkepiac szereplőit, hogy 2017. január 18. napján, Budapesten opciós vételi jogot alapító szerződést kötött 30.000 darab (azaz harmincezer darab), egyenként 1.000,- Ft (azaz ezer forint) névértékű, névre szóló, HU0000071030 ISIN kódú 4IG dematerializált törzsrészvényre.

A szerződés értelmében a jogosult 4iG Nyrt. 2017. október 29. napjáig élhet opciós vételi jogával 2.800,- Ft/részvény opciós vételi árfolyamon.

Budapest, 2017. január 18.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatója

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2018. december 31-én…

részletek
4iG

Közgyűlési előterjesztés

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. december 13. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás közgyűlési napirend kiegészítése

Rendkívüli tájékoztatás – Napirendi pont kiegészítés a 2018. december hónap 13. napjának 10:00 órára meghirdetett rendkívüli Közgyűléssel összefüggésben…

részletek