Befektetői információk

Befektetői információk

4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az állandó könyvvizsgáló megbízási szerződésének felmondása okán

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

A Társaság 2014. április 24-i közgyűlésén 2014. április 24-től kezdődő 3 éves időtartamra, de legkésőbb a 2016. üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáig a Társaság állandó könyvvizsgálójává választott MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1034 Budapest, San Marco u 6-8. A. ép. 1. em. 1., Cg.: 01 09 563031, kamarai nyilvántartási száma: 000870, könyvvizsgálatért személyében felelős: Czene Győző bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 000140) a Társasággal a 2014-2016. üzleti évek könyvvizsgálata tárgyában megkötött megbízási szerződését 2015. október 30-án kelt nyilatkozatában 2015. október 31-i dátummal felmondta, egyúttal visszavonta a 2014. április 24-én kelt könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozatát. A Társaság a MANTAX Kft. képviselője által aláírt fenti nyilatkozatot 2015. november 3-án vette át. A felmondás és a könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozat visszavonása a könyvvizsgáló indoklása szerint egészségügyi okokból történt.

Budapest, 2015. november 4.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek