ÖSSZEFOGLALÓ

A
4iG NYRT.
2017 . ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTANDÓ ÉVES RENDES
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELŐTERJESZTÉSEIRŐL

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a 4iG Nyrt. Igazgatósága, Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2017. április 27. napjára meghirdetett éves rendes Közgyűlésére szóló előterjesztéseket elkészítette és ezúton közzéteszi azokat, kiegészítve egy részvényesi előterjesztési javaslattal.

A 4iG Nyrt. 2016. üzleti évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját; 2016. üzleti évi, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentését; a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentést; valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot az Igazgatóság 2017. április 6. napján kelt határozataival a Közgyűlés elé terjeszthetőnek elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszti elfogadás céljából. Ezen dokumentumokat a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága szintén megvizsgálta és Jelentésükben (4iG_20170427_FB_jelentes.pdf, illetve 4iG_20170427_ AB_jelentes.pdf) a Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette.

Az Auditbizottság továbbá a szintén 2017. április 6. napján kelt határozatával elfogadta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 4iG Nyrt. állandó könyvvizsgálójának díjazására vonatkozó előterjesztését.

Közgyűlési előterjesztések:

A 4iG Nyrt. 2017. április 27. napján megtartandó éves rendes Közgyűlésének előterjesztési anyagai 2017. április 6. napjától elérhetők a 4iG Nyrt. (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, illetve munkanapokon 9-16 óra között a Társaság székhelyén, továbbá a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2017. április 27. napján 09:00 órától).

A 4iG Nyrt. továbbá tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a képviselő útján történő szavazáshoz korábban a honlapján (www.4ig.hu) elérhetővé tett nyomtatványok (meghatalmazások) a 2017. április 27. napján tartandó éves rendes Közgyűlésre megfelelően felhasználhatók.

Budapest, 2017. április 6.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek