Közgyűlési tájékoztató 2019.03.27.

A
4iG Nyrt.
rendkívüli tájékoztatója
a Társaság éves rendes közgyűlését érintően

A 4iG Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-10-044993) a 2019. év 03. hónap 26. napján közzétett, a 2019. év 04. hónap 25. napján megtartásra kerülő éves rendes közgyűlési meghívót érintően, a KELER Zrt.-től kapott információk alapján ezúton az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit:

A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Társaság a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól tulajdonosi megfeleltetést kér; a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. év 04. hónap 16. napja.

Budapest, 2019. március hónap 27.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

nyertes ajánlatként történő kihirdetésről…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás

nagy összegű szerződés aláírásáról…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2019. június 30-án.…

részletek