4iG Nyrt. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

rendkívüli közgyűlés napirendjének kiegészítéséről

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-10-044993, statisztikai számjel: 12011069-6209-114-01, adószám: 10931246-2-42; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy Tóth Béla Zsolt (született: Szekszárd, 1970. 12. 25., anyja neve: Rapák Ibolya Mária, lakóhely: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12., szig.szám: 661887JA, adóazonosító jel: 8379782739), mint a Társaság által kibocsátott részvények [5,71]%-át tulajdonló részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. § (2) bekezdése alapján az ott megjelölt határidőben kezdeményezte a Társaság Igazgatóságánál a 2018. év 07. hó 26. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi ponttal történő kiegészítését:

Döntés az Alapszabály „split”-tel összefüggésben végrehajtandó módosításáról

A fentieknek megfelelően kiegészített napirendet tartalmazó közgyűlési meghívó jelen rendkívüli tájékoztatás mellékletét képezi.

Budapest, 2018. július 2.
4iG Nyrt. Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek