Közgyűlési előterjesztések 1.

A FreeSoft Nyrt. 2014. április 24-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései.

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága a 2014. április 24-én tartandó éves rendes Közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és ezúton közzéteszi azokat a FreeSoft Nyrt részvényesei által a közgyűlési hirdetmény közzétételét követően előterjesztett határozati javaslatokkal. A FreeSoft 2013. éves konszolidált jelentését és a 2013. éves beszámolóját, valamint az Felelős Társaságirányítási jelentést és nyilatkozatot az Igazgatóság 2014. március 21-én elfogadta és elfogadását javasolja a Közgyűlés számára, egyúttal határozott közgyűlési előterjesztésként történő publikálásáról. A fenti dokumentumokat a Felügyelő Bizottság - az Audit Bizottság véleményének ismeretében - 2014. március 21-én elfogadta és Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette. 

1. FreeSoft Nyrt. közgyűlési előterjesztése
2. FreeSoft Nyrt. 2014. április 24-én tartandó Közgyűlésének részvényesi kezdeményezés nyomán kiegészített napirendje
3. FreeSoft Nyrt. 2013. éves beszámolója
4. FreeSoft Nyrt. 2013. éves konszolidált, auditált jelentése IAS-IFRS standardok szerint,
5. Osztalék javaslat
6. Javaslat felmentvény megadására a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága tagjainak részére
7. Javaslat a könyvvizsgáló személyére és javadalmazására
8. FreeSoft Nyrt. új elnevezésére, illetve rövid elnevezésére vonatkozó javaslat
9. A KAPTÁR Zrt. részvényes javaslata az Igazgatóság saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazásra
10. Alapszabály módosítási javaslatok:
- FreeSoft Nyrt. Igazgatóságának javaslatai az Alapszabály módosítására vonatkozóan
- A KAPTÁR Zrt. részvényes által kezdeményezett, az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat
11. Az Alapszabály a javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezete
12. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
13. Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítés

2014.04.03.
FreeSoft Nyrt.

4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. 2019. I. féléves Jelentése

A 4iG Nyrt. mellékletben közzéteszi a 2019. I. féléves Jelentését.…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

4iG éves jelentés – 2018.

A 4iG Nyrt. eddigi történetében a 2018-as év az egyik legfontosabb mérföldkőnek tekinthető a Társaság fejlődése szempontjából…

részletek
4iG

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

a mai napon a Veritas Consulting Kft. üzletrészének 100% tulajdonrészét megszerezte…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, valamint a pénz- és tőkepiac szereplőit…

részletek