Közgyűlési előterjesztések 1.

A FreeSoft Nyrt. 2014. április 24-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései.

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága a 2014. április 24-én tartandó éves rendes Közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és ezúton közzéteszi azokat a FreeSoft Nyrt részvényesei által a közgyűlési hirdetmény közzétételét követően előterjesztett határozati javaslatokkal. A FreeSoft 2013. éves konszolidált jelentését és a 2013. éves beszámolóját, valamint az Felelős Társaságirányítási jelentést és nyilatkozatot az Igazgatóság 2014. március 21-én elfogadta és elfogadását javasolja a Közgyűlés számára, egyúttal határozott közgyűlési előterjesztésként történő publikálásáról. A fenti dokumentumokat a Felügyelő Bizottság - az Audit Bizottság véleményének ismeretében - 2014. március 21-én elfogadta és Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette. 

1. FreeSoft Nyrt. közgyűlési előterjesztése
2. FreeSoft Nyrt. 2014. április 24-én tartandó Közgyűlésének részvényesi kezdeményezés nyomán kiegészített napirendje
3. FreeSoft Nyrt. 2013. éves beszámolója
4. FreeSoft Nyrt. 2013. éves konszolidált, auditált jelentése IAS-IFRS standardok szerint,
5. Osztalék javaslat
6. Javaslat felmentvény megadására a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága tagjainak részére
7. Javaslat a könyvvizsgáló személyére és javadalmazására
8. FreeSoft Nyrt. új elnevezésére, illetve rövid elnevezésére vonatkozó javaslat
9. A KAPTÁR Zrt. részvényes javaslata az Igazgatóság saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazásra
10. Alapszabály módosítási javaslatok:
- FreeSoft Nyrt. Igazgatóságának javaslatai az Alapszabály módosítására vonatkozóan
- A KAPTÁR Zrt. részvényes által kezdeményezett, az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat
11. Az Alapszabály a javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezete
12. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
13. Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítés

2014.04.03.
FreeSoft Nyrt.

4iG egyéb tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8, cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja…

részletek
4iG

Üzleti bejelentések

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása a Társaság nagy összegű szerződéskötéséről…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

a Társaság elérhetőségeiben bekövetkezett változásokról…

részletek