Közgyűlési előterjesztések 1.

A FreeSoft Nyrt. 2014. április 24-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései.

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága a 2014. április 24-én tartandó éves rendes Közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és ezúton közzéteszi azokat a FreeSoft Nyrt részvényesei által a közgyűlési hirdetmény közzétételét követően előterjesztett határozati javaslatokkal. A FreeSoft 2013. éves konszolidált jelentését és a 2013. éves beszámolóját, valamint az Felelős Társaságirányítási jelentést és nyilatkozatot az Igazgatóság 2014. március 21-én elfogadta és elfogadását javasolja a Közgyűlés számára, egyúttal határozott közgyűlési előterjesztésként történő publikálásáról. A fenti dokumentumokat a Felügyelő Bizottság - az Audit Bizottság véleményének ismeretében - 2014. március 21-én elfogadta és Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette. 

1. FreeSoft Nyrt. közgyűlési előterjesztése
2. FreeSoft Nyrt. 2014. április 24-én tartandó Közgyűlésének részvényesi kezdeményezés nyomán kiegészített napirendje
3. FreeSoft Nyrt. 2013. éves beszámolója
4. FreeSoft Nyrt. 2013. éves konszolidált, auditált jelentése IAS-IFRS standardok szerint,
5. Osztalék javaslat
6. Javaslat felmentvény megadására a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága tagjainak részére
7. Javaslat a könyvvizsgáló személyére és javadalmazására
8. FreeSoft Nyrt. új elnevezésére, illetve rövid elnevezésére vonatkozó javaslat
9. A KAPTÁR Zrt. részvényes javaslata az Igazgatóság saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazásra
10. Alapszabály módosítási javaslatok:
- FreeSoft Nyrt. Igazgatóságának javaslatai az Alapszabály módosítására vonatkozóan
- A KAPTÁR Zrt. részvényes által kezdeményezett, az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat
11. Az Alapszabály a javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezete
12. Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat
13. Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítés

2014.04.03.
FreeSoft Nyrt.

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek