Befektetői információk

Befektetői információk

Közgyűlési előterjesztés

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2018. november 12. napján 10:00 órai kezdettel
megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: 4iG Nyrt., székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszáma: 01-10-044993, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; „Részvénytársasá” vagy „Társaság)” Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseket a KONZUM PE Magántőkealaptól (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59., nyilvántartási száma: 6122-44, adószáma: 18755561-1-42, statisztikai számjele: 18755561-6430-915-01, kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-045654, adószám: 13960904-2-41, statisztikai számjele: 13960904-6630-114-01, képviseletében eljár: Jászai Gellért és Linczényi Aladin Ádám Igazgatósági tagok), a továbbiakban: „Részvényes”), 2018. október hónap 7. napján írásbeli indítvány formájában érkezett, a Társaság 2018. év november hónap 12. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének új, 3. számú napirendi pontját érintő üggyel összefüggő előterjesztéssel és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslattal kapcsolatban:

3. napirendi pont: Döntés új igazgatósági tag megválasztásáról

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:
A Részvényes az alábbi személy, mint új Igazgatósági tag megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:
[…] (an.: […]; születési idő: […]; lakcím: […]; adóazonosító jel: […]).

Az új Igazgatósági tag megválasztásával a Részvénytársaság Igazgatósága a továbbiakban az Alapszabály 11.5. pontjának megfelelően, 5 (öt) taggal folytatja működését.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

7/2018. (11.12.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, 2018. év november hónap 12. napjától határozatlan időtartamra, megválasztja […] (an.: […]; születési idő: […]; lakcím: […]; adóazonosító jel: […]) az Igazgatóság tagjainak („Új Igazgatósági Tag”). Az Új Igazgatósági Tag együttes cégjegyzési jogosultsággal megbízási jogviszony keretében látja el feladatait. A Közgyűlés az Új Igazgatósági Tag havi díjazását bruttó HUF 175.000,- /hó összegben állapítja meg.

Kelt: Budapest, 2018. év november hónap 08. nap

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek