Rendkívüli tájékoztatás kötelező nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásáról

A
4iG Nyrt.
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSA
kötelező nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásáról

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8, cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654), az általa kezelt KONZUM PE Magántőkealap (MNB nyilvántartási szám: 6122-44) és REPRO I. Magántőkealap (MNB nyilvántartási száma: 6122-57), valamint az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533), mint összehangoltan eljáró személyek, a Társaság valamennyi részvényese számára, a Táraság által kibocsátott, egyenként 1000,-Ft (azaz Egyezer forint) névértékű, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000071030) megvásárlása céljából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 68. § (3) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztettek be 2018. év június hó 07. napján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „Felügyelet”) részére, jóváhagyás végett.

A vételi ajánlatot a Felügyelet 2018. július 16. napján, H-KE-III-338/2018. számú határozatával jóváhagyta.

A Tpt. 70. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk.

A kötelező nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napja 2018. év július hó 19. napja (9:00 óra), zárónapja pedig 2018. év augusztus hó 21. napja (12:00 óra).

A Felügyelet által jóváhagyott kötelező nyilvános vételi ajánlatot, valamint a Felügyelet jóváhagyó nyilatkozatát a csatolt dokumentumban tesszük közzé.

Budapest, 2018. július 17.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek