Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának közgyűlési előterjesztései

a 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésre

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8., Cg.: 01 10 044993) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a 4iG Nyrt. Igazgatósága és Audit Bizottsága a 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlés előterjesztéseit elkészítette, és ezúton közzéteszi azokat.

A 4iG Nyrt. 2014. (üzleti) évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját; 2014. (üzleti) évi, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentését; a 4iG Nyrt. ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentést; valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot az Igazgatóság 2015. március 23-án kelt határozataival elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára, egyúttal határozott közgyűlési előterjesztésként történő publikálásukról és határozott az esetleges felügyelő bizottsági, audit bizottsági előterjesztések közzétételéről is. Az Igazgatóság a beszámoló, a konszolidált éves jelentés és az üzleti jelentés alapján ugyancsak 2015. március 23-án fogadta el és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát. A fenti dokumentumokat a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság 2015. március 26-án kelt jelentéseik (4iG_20150402_KT1_FB_Jelentes.pdf; 4iG_20150402_KT2_AB_Jelentes.pdf) tanúsága szerint a Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítették. Az adózott eredmény felhasználására vonatozó javaslatot a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette.

Az Audit Bizottság 2015. március 23-án kelt határozatával elfogadta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 4iG Nyrt. állandó könyvvizsgálójának díjazására vonatkozó javaslatát.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek