Befektetői információk

Bejelentés, székhelyváltozás

Tulajdonosi bejelentés, székhelyváltozás

A FreeSoft Rt.

a 2001. CXX. tv. 54.§-ban előírt kötelezettségének eleget téve az alábbi bejelentéseket teszi

1. Tulajdonosi bejelentés

Eck Ilona és a Freesoft Rt. közös tájékoztatója:
Eck Ilona, a FreeSoft Rt gazdasági vezérigazgató-helyettese, az Igazgatóság tagja, a mai napon 1.110 db FreeSoft részvényt vett tőzsdei forgalomban a Concorde Rt közreműködésével 2180 Ft-os átlagáron. Ezzel 71.510 db-ra (4,98  %-ra) nőtt tulajdoni aránya a társaságban.

2. Székhely változásról

A FreeSoft Rt. tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 2005.04.12-én tartott közgyűlés 7/2005 (04.12) határozatának megfelelően a székhelyváltoztatást 2005. április 15-ével végrehajtja.
A Társaság új székhelye: 1117. Budapest, Neumann János u. 1/c. A Társaság telefon és Internet elérhetőségei nem változnak.

2005. április 14.
FreeSoft Rt.

4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatója

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2018. december 31-én…

részletek
4iG

Közgyűlési előterjesztés

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. december 13. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás közgyűlési napirend kiegészítése

Rendkívüli tájékoztatás – Napirendi pont kiegészítés a 2018. december hónap 13. napjának 10:00 órára meghirdetett rendkívüli Közgyűléssel összefüggésben…

részletek