Befektetői információk

Befektetői információk

A 4iG Nyrt. tájékoztatója

a 2019. üzleti év után megállapított osztalékfizetés rendjéről

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatósága a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet („Rendelet”) felhatalmazása alapján a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. év 04. hónap 29. napján hozott 1/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozatban - figyelemmel az ismertetett 2019. évi éves beszámolók tartalmára -, a Társaság a 2019. üzleti év után részvényenként 22,- Ft, azaz huszonkettő Forint osztalék kifizetéséről határozott. Ezen Igazgatósági Határozatban a Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság továbbá úgy határozott, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság mindenkori likviditási helyzetét figyelembe véve határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitétellel, hogy az osztalékfizetés legkésőbb 2020. év 12. hónap 31. napjáig megtörténik. A Társaság Igazgatósága az így kapott felhatalmazás alapján 2020. év augusztus hónap 24. napján hozott 1/2020. (08. 24.) számú Igazgatósági Határozatban a Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve úgy határozott, hogy az osztalék kifizetésére 2020. szeptember 28. napjától kerül sor, valamint megállapította és elfogadta a Társaság jelen osztalékfizetés rendjét.

A Társaság hatályos Alapszabályának („Alapszabály”) 5.2.1. pontja szerint a részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult. Az Alapszabály rögzíti továbbá, hogy fizetendő osztalékra a részvényes részvényei névértékével arányos hányadra jogosult.

Az osztalék kifizetése

Az osztalék kifizetésének kezdő napja: 2020. év 09. hónap 28. nap

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek