Befektetői információk

Befektetői információk

4iG Nyrt. Rendkívüli Tájékoztatása

- Tpt. 61. § szerinti sávátlépésről -

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „4iG Nyrt.”) ezúton az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, valamint a pénz- és tőkepiac szereplőit:

1.) A KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-294248; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „KZF Vagyonkezelő Kft.”) által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG Nyrt. által kibocsátott HUF 20, - névértékű dematerializált törzsrészvények („4iG Részvény”) száma a 2020. év 07. hónap 01. napján létrejött tőzsdén kívüli ügyletek következtében 20.284.650 db-bal, azaz húszmillió-kétszáznyolcvannégyezer-hatszázötven darabbal, vagyis 32.918.850 db-ról, azaz harminckétmillió-kilencszáztizennyolcezer-nyolcszázötven darabról 53.203.500 db-ra, azaz ötvenhárommillió-kétszázháromezer-ötszáz darabra emelkedik, így a Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 35,02%-ról 56,6%-ra nő, átlépve ezzel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 61. § (3) bekezdése szerinti 40%-os, 45%-os, valamint 50 %-os határértéket.

2.) Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „OPUS GLOBAL Nyrt.”) által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG Részvények száma a 2020. év 07. hónap 01. napján létrejött tőzsdén kívüli ügyletek következtében 9.355.800 db-bal, azaz kilencmillió-háromszázötvenötezer-nyolcszáz darabbal, vagyis 9.355.800 db-ról, azaz kilencmillió-háromszázötvenötezer-nyolcszáz darabról, 0 db-ra, azaz nulla darabra csökken, így a Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 9,95%-ról 0%-ra csökken, átlépve ezzel Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 5%-os határértéket.

3.) Az OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) által kezelt KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44; „KONZUM PE”) által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG Részvények száma a 2020. év 07. hónap 01. napján létrejött tőzsdén kívüli ügyletek következtében 10.928.850 db-bal, azaz tízmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-nyolcszázötven darabbal, vagyis 10.928.850 db-ról, azaz tízmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-nyolcszázötven darabról, 0 db-ra, azaz nulla darabra csökken, így a Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 11,63%-ről 0%-ra csökken, átlépve ezzel Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 10%-os, valamint 5%-os határértéket.

Budapest, 2020. év 07. hónap 01. nap
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek