Befektetői információk

Befektetői információk

A 4iG Nyrt.
rendkívüli tájékoztatása
alaptőke-emelést érintő Igazgatósági döntésről

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., cégjegyzékszáma: 01 10 044993, a továbbiakban: 4iG Nyrt.) ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, valamint a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy az Igazgatóság 2019. év 10. hónap 31. napján az 1/2019. (X.31.) számú Igazgatósági Határozatával úgy döntött, hogy amennyiben a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., cégjegyzékszám: 01-10-041928) mint eladó, valamint a 4iG Nyrt., mint vevő a T-Systems Magyarország Zrt. mint céltársaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044852) Társaság általi akvizícióját érintő feltételrendszerében véglegesen megállapodnak, úgy a KZF Vagyonkezelő Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-294248, a továbbiakban: KZF) a 4iG Nyrt.-ben HUF 30.000.000.000,- azaz harmincmilliárd forint összegű ázsiós tőkeemelést hajt végre 2019. év 12. hónap 31. napáig bezárólag.

A tervezett alaptőke emelés keretében, amely HUF 20,-,azaz húsz Forint névértékű és HUF 700,-, azaz hétszáz Forint kibocsátási értékű 4iG részvények forgalomba hozatalával valósul meg, HUF 857.142.840,-, azaz nyolcszázötvenhétmillió-száznegyvenkettőezer-nyolcszáznegyven forint az alaptőke (jegyzett tőke) javára, míg HUF 29.142.857.160-, azaz huszonkilencmilliárd-száznegyvenkettőmillió-nyolcszázötvenhétezer-egyszázhatvan forint a tőketartalék javára kerül elszámolásra.

A KZF – a tervezett alaptőke-emelés keretében - kötelezettséget vállal arra, hogy az alaptőke-emelés során a tulajdonába kerülő részvényeket a tőzsdei kereskedési rendszerbe történő bevezetésétől számított 2 (két) éves időszakig nem értékesíti (Lock-Up Periódus).

A tőkeemelés eredményeképp a társaság egy részvényre jutó saját tőkéje több mint hétszeresére emelkedhet.

Budapest, 2019. október 31.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek