Befektetői információk

Befektetői információk

A
4iG Nyrt.
rendkívüli tájékoztatása
Tpt. 61. § szerinti sávátlépésről

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., cégjegyzékszáma: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) ezúton az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket valamint a pénz- és tőkepiac szereplőit:

A kötelező nyilvános vételi ajánlat lezárultát követően, figyelmmel az alábbi tranzakciók teljesülésére is, Jászai Gellért által közvetetten birtokolt, a Társaság szavazati jogot biztosító részvényeinek (továbbiakban: 4iG Részvény) száma 7.705.800 db-val, azaz hétmillió-hétszázötezer-nyolcszáz darabbal, vagyis 30.093.050 db-ról, azaz harmincmillió-kilencvenháromezer-ötven darabról, 37.798.850 db-ra, azaz harminchétmillió-hétszázkilencvennyolcezer-nyolcszázötven darabra, így a Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 32,80%-ról 41,2%-ra, befolyásának mértéke 32,01%-ról 40,21%-ra nőtt, átlépve ezzel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 61. § (3) bekezdése szerinti 40 %-os határértéket.

2019. szeptember 2.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek