Befektetői információk

Befektetői információk

A 4iG Nyrt.
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSA
nyilvános vételi ajánlat eredményének bejelentéséről

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőit, valamint a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy Jászai Gellért (lakcím: 1021 Budapest, Napraforgó utca 7., anyja neve: Nagy Margit, születési hely, idő: Vác, 1974.06.17.), az iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-10-140332), valamint a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-294248) mint összehangoltan eljáró személyek által a Társaság valamennyi részvényese számára tett, a Társaság által kibocsátott, egyenként 20,-Ft (azaz Húsz forint) névértékű, „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvényekre (ISIN azonosító: HU0000167788) vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-478/2019. számú határozatával jóváhagyott, és 2019. év 07. hónap 29. napján közzétett kötelező nyilvános vételi ajánlat (a továbbiakban: „Ajánlat”) elfogadására nyitva álló határidő 2019. év 08. hónap 28. napján 12:00 órakor lejárt, amely időpontig az Ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat nem érkezett, és e tényre tekintettel ellenérték teljesítésére nem kerül sor.

Budapest, 2019. év 08. hónap 28.

4iG Nyrt.
Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek