Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8, cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy 2019. év február hó 13. napján a KONZUM PE Magántőkealap (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; MNB nyilvántartási szám: 6122-44; kezeli: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654, adószám: 13960904-2-42;a továbbiakban: „Alapkezelő”/) által tulajdonolt KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-09-294248; a továbbiakban: „KZF Vagyonkezelő Kft.”) tőzsdén kívüli ügylet keretében megszerezte a szintén az Alapkezelő által kezelt REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-57) tulajdonában álló REPRO I. Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-09-326193;a továbbiakban: „REPRO I. Invest Kft.”) 4.242.610, azaz négymillió-kettőszáznegyvenkettőezer-hatszáztíz darab, Társaság által kibocsátott HUF 100,- névértékű 4iG részvényből álló részvénycsomagját.

A fenti tranzakció eredményeképpen a KZF Vagyonkezelő Kft. által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 0, azaz nulla darabról 4.242.610, azaz négymillió-kettőszáznegyvenkettőezer-hatszáztíz darabra, így arányuk 0%-ról 22,57%-ra nőtt, átlépve ezzel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 61. § (3) bekezdése szerinti 5, 10, 15 és 20%-os határértéket, ezzel egyidejűleg a REPRO I. Invest Kft. által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma és így a Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke ugyanilyen mértékben csökkent. A fenti tranzakció következtében a KONZUM csoport Társaságban fennálló részesedése összességében nem változott.

RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása a teljes alaptőkére (egyben a bevezetett sorozatra) vonatkozóan:

Név Letétkezelő Mennyiség (db) Részesedés (%)
KONZUM PE Magántőkealap nem 5.026.930 26,74
KZF Vagyonkezelő Kft. nem 4.242.610 22,57
OPUS GLOBAL Nyrt. nem 2.594.160 13,79

Budapest, 2019. február 14.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek