Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés

4iG Nyrt. valamint a KONZUM PE Magántőkealap és a REPRO I Invest Kft. mint részvényes
közös tájékoztatása, illetve bejelentése szavazati jog mértékének változását illetően

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01-10-044993; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2018. év június hó 6. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásban hivatkozott, a KONZUM PE Magántőkealap (MNB nyilvántartási szám: 6122-44; kezeli: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-10-045654; a továbbiakban: „Alapkezelő”/; a továbbiakban: „Alap”) REPRO I. Magántőkealappal (MNB nyilvántartási szám: 6122-57; kezeli: Alapkezelő) kötött, vételi jog alapításáról szóló megállapodása alapján a REPRO I. Magántőkealap által a vételi jog gyakorlására kijelölt REPRO I Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-09-326193; a továbbiakban: "REPRO I Invest Kft.") 2018. év október hó 19. napján élt vételi jogával, amely alapján 4.242.610, azaz négymillió-kettőszáznegyvenkettőezer-hatszáztíz darab egyenként HUF 100,- névértékű, a Társaság által kibocsátott 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000161518) szerzett meg.

A fenti ügylet következtében az Alap által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 9.269.540, azaz kilencmillió-kettőszázhatvankilencezer-ötszáznegyven darabról 5.026.930, azaz ötmillió-huszonhatezer-kilencszázharminc darabra, így az Alap Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 49,31%-ról 26,74%-ra csökkent, átlépve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 61. § (3) bekezdésében meghatározott 45, 40, 35 és 30%-os küszöbértéket. A fenti ügylet keretében továbbá a REPRO I Invest Kft. által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 0, azaz nulla darabról 4.242.610, azaz négymillió-kettőszáznegyvenkettőezer-hatszáztíz darabra, így a REPRO I Invest Kft. Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 0%-ról 22,57%-ra nőtt, átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott 5, 10, 15 és 20%-os küszöbértéket.

Tekintettel arra, hogy a REPRO I Invest Kft. a szintén az Alapkezelő által kezelt REPRO I. Magántőkealap tulajdonában áll, így a KONZUM csoport részesedése a Társaságban a fenti ügyletet követően is változatlan marad.

Budapest, 2018. október 25.

4iG Nyrt., KONZUM PE Magántőkealap és REPRO I Invest Kft.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek