Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés

4iG Nyrt. és a KONZUM PE Magántőkealap, mint részvényes
közös tájékoztatása, illetve bejelentése szavazati jog mértékének változását illetően

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) és a KONZUM PE Magántőkealap (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59., nyilvántartási száma: 6122-44, adószáma: 18755561-1-42, statisztikai számjele: 18755561-6430-915-01, kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság), mint a Társaság részvényese, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 61. §-ában foglaltaknak, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezéseinek való teljeskörű megfelelés érdekében az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

A KONZUM PE Magántőkealap, mint a Társaság részvényese 2018. október hó 1. és 2. napján tőzsdei ügylet keretében 177.532 darab egyenként 1000,-Ft-os névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000071030) vásárolt, mely ügyletek következtében a szavazati jogot biztosító részvényeinek a száma 838.937 darabra és így a Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 35,18%-ról 44,62% -ra változott, átlépve a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott 40 százalékos küszöbértéket.

Budapest, 2018. október 03.
4iG Nyrt. és KONZUM PE Magántőkealap

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek