Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás bennfentes részvénytranzakcióról 2.

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés, bennfentes személy részvényeladása
4iG Nyrt. és Fehér István részvényes, az Igazgatóság tagja
közös tájékoztatása, illetve bejelentése

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) és a Társaság részvényese, az Igazgatóság tagja Fehér István a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

Fehér István (anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakik: 2040 Budaörs, Szerelő u. 5.) a Társaság Igazgatóságának tagja 2018. június 08-án, 109.930 db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvény adott el függő hatállyal, az alábbiak szerint:

Az eladásnak, tulajdonjog átszállásának előfeltétele, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”). szerint meghatározott tőkepiaci összefonódás kérdésében a törvény szerinti döntését meghozza, hozzájáruljon a vevő tulajdonszerzéséhez.

Budapest, 2018. június 11.
4iG Nyrt. és Fehér István

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek