Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás vételi opció lehívásáról

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
befolyásszerzésről és kötelező nyilvános vételi ajánlatról

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8,cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „Társaság”) az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, a továbbiakban: „OPUS GLOBAL Nyrt.”), a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-57), és KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44), valamint az ezen magántőkealapok kezelését ellátó Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41; „Konzum Alapkezelő”), mint összehangoltan eljáró személyek (a továbbiakban: „Összehangolt Befektetők”) által, a Társaság 2018. év június hó 06. napján közzétett tájékoztatásában (https://bet.hu/newkibdata/126307088/4iG_20180606_RT.pdf) ismertetett módon szerzett vételi joggal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket:

Az Összehangolt Befektetők közül a KONZUM PE Magántőkealap – élve a Szerződésen alapuló jogaival – 2018. év 06. hó 08. napján, függő hatállyal, a Társaság további részvényeit szerezte meg az alábbiak szerint:
A megszerzett részvények darabszáma: 233.660 darab, tulajdoni hányad: 12,43%, befolyás mértéke: 12,76%.
Az Összehangolt Befektetők tényleges befolyásszerzésének előfeltétele, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”). szerint meghatározott tőkepiaci összefonódás kérdésében a törvény szerinti döntését meghozza.

2018. június 11.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek