Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés

4iG Nyrt. és a Vaspál Vilmos részvényes közös tájékoztatása, illetve bejelentése szavazati jog mértékének változását illetően

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8. Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) és a Társaság részvényese, a Vaspál Vilmos (1119 Budapest, Kondorosi u. 76.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

Vaspál Vilmos (1119 Budapest, Kondorosi u. 76.) a mai napon, 2016. október 25-én, 25.500 db a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt értékesített tőzsdén kívüli ügyletek keretében. Az adásvétel eredményeképpen a Vaspál Vilmos Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 6,23%-ról (114.287 db. törzsrészvény, 6,08% részesedés) 4,84%-ra (88.787 db. törzsrészvény, 4,72% részesedés) csökkent, átlépve az 5%-os küszöbértéket.

Budapest, 2016. október 25.
4iG Nyrt. és Vaspál Vilmos

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek