Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás bennfentes személy részvényvásárlásáról

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés
4iG Nyrt. és Fehér István részvényes, az Igazgatóság tagja
közös tájékoztatása, illetve bejelentése
bennfentes személy részvény vásárlásáról

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) és a Társaság részvényese, az Igazgatóság tagja Fehér István a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

Fehér István (anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakik: 8600 Siófok, Erkel F. u. 101.) a Társaság Igazgatóságának tagja, tőzsdei ügylet keretében, az MKB Bank Zrt. közreműködésével, 2016. október 14-én, 30 db, a Társaság által kibocsátott (ISIN: HU0000071030), egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt 2.761 Ft/db átlagáron. Az adásvétel eredményeképpen Fehér István Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 15,62%-ról (286.466 db törzsrészvény, 15,24% részesedés) 15,62%-ra (286.496 db törzsrészvény, 15,24% részesedés) változott, szavazati küszöbérték átlépés ezzel nem történt.

Budapest, 2016. október 17.
4iG Nyrt. és Fehér István

Letölthető fájlok:

4iG

Üzleti bejelentések

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása Új leányvállalat alapítása…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. július 31-én.…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

nyertes ajánlatként történő kihirdetésről…

részletek