Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés

4iG Nyrt. és a Tóth Béla Zsolt részvényes, az Igazgatóság tagja közös tájékoztatása, illetve bejelentése bennfentes részvénytranzakció és szavazati jog mértékének változását illetően

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01-10-044993, a továbbiakban: Társaság) és a Társaság részvényese, az Igazgatóság tagja Tóth Béla Zsolt (2111 Szada, Székely B. út 12.; An: Rapák Ibolya Mária) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

A Tóth Béla Zsolt (2111 Szada, Székely B. út 12.; An: Rapák Ibolya Mária) 25%-os érdekeltségébe tartozó VITAL MANAGEMENT Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 16. A. ép.; Cg.01-09-908525) 2016. augusztus 22-én, tőzsdei ügylet keretében, az Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével 3.000 db, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt 2.834 Ft/db átlagáron. A tranzakció eredményeképpen Tóth Béla Zsoltnak a Társaságban fennálló közvetlen és közvetett szavazati jogának mértéke 5,81%-ról (106.516 db törzsrészvény, 5,67% részesedés) 5,85%-ra (107.266 db törzsrészvény, 5,71% részesedés) növekedett, szavazati küszöbérték átlépés nem történt.

Budapest, 2016. augusztus 22.

4iG Nyrt. és Tóth Béla Zsolt

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek