Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés

4iG Nyrt. és Dr. Kerekes Csaba részvényes, az 4iG Nyrt. Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága elnöke közös tájékoztatása, illetve bejelentése bennfentes személy részvény vásárlásáról

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) és a Társaság részvényese, Dr. Kerekes Csaba a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

Dr. Kerekes Csaba (anyja neve: Bende Jolán, lakik: 8600 Siófok, Küszhegyi köz 4.) a Társaság Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága elnöke, tőzsdei ügylet keretében, az ERSTE Bank Zrt. közreműködésével, 2016. július 28-án, 332 db, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt 2.487 Ft/db átlagáron. Az adásvétel eredményeképpen Dr. Kerekes Csaba Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 332 szavazat, 0,02% (332 db törzsrészvény, 0,02% részesedés), szavazati küszöbérték átlépés ezzel nem történt.

Budapest, 2016. július 28.

4iG Nyrt. és Dr. Kerekes Csaba

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek