Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés

4iG Nyrt. és Tóth Béla Zsolt részvényes, az igazgatóság tagja

közös tájékoztatása, illetve bejelentése
szavazati jog mértékének változását illetően

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) és a Társaság részvényese, Tóth Béla Zsolt (2111 Szada, Székely Bertalan út 12.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

Tóth Béla Zsolt (anyja neve: Rapák Ibolya Mária, lakik: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12.) a Társaság igazgatóságának tagja tőzsdei ügylet keretében, az Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével, 2016. január 25-én, 34.000 db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt, 2050 Ft/db átlagáron. Az adásvétel eredményeképpen Tóth Béla Zsolt Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 3,76%-ról (70.766 db törzsrészvény, 3,76% részesedés) 5,57%-ra (104.766 db. törzsrészvény, 5,57% részesedés) növekedett, mellyel átlépte az 5%-os küszöbértéket.

Budapest, 2016. január 25.

4iG Nyrt. és Tóth Béla Zsolt

Letölthető fájlok

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek