Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés

4iG Nyrt. és Fehér István részvényes, az Igazgatóság tagja
közös tájékoztatása, illetve bejelentése
szavazati jog mértékének változását illetően

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) és a Társaság részvényese, az Igazgatóság tagja Fehér István a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

Fehér István (anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakik: 8600 Siófok, Erkel F. u. 101.) a Társaság Igazgatóságának tagja tőzsdei ügylet keretében 2015. november 26-án, 2.949 db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt az MKB Bank Zrt. közvetítésével, 1.992 Ft/db átlagáron. Az adásvétel eredményeképpen Fehér István Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 12,15%-ról (228.333 db. törzsrészvény, 12,15% részesedés) 12,30%-ra (231.282 db. törzsrészvény, 12,30% részesedés) növekedett, szavazati küszöbérték átlépés ezzel nem történt.

Budapest, 2015. november 27.

4iG Nyrt. és Fehér István

Letölthető fájlok

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek