Befektetői információk

Befektetői információk

Rendkívüli tájékoztatás – tulajdonosi bejelentés

4iG Nyrt. és a Tief Terra Kft. részvényes
közös tájékoztatása, illetve bejelentése
szavazati jog mértékének változását illetően

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8., Cg.: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) és a Társaság részvényese, a Tief Terra Kft. (2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 1., Cg.: 13 09 128637) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének rendelkezései szerint az alábbiakról tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit.

A Tief Terra Kft. a mai napon, 2015. január 28-án, 33.333 db., a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt értékesített a Társaság igazgatóságának tagja, Fehér István (anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakik: 2000 Szentendre, Remény utca 4.) részére tőzsdén kívüli ügylet keretében. Az adásvétel eredményeképpen a Tief Terra Kft. Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 10,64%-ról (200.000 db. törzsrészvény, 10,64% részesedés) 8,87%-ra (166.667 db. törzsrészvény, 8,87% részesedés) csökkent.

Budapest, 2015. január 28.

4iG Nyrt. és Tief Terra Kft.

Letölthető fájlok

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek