Befektetői információk

Tulajdonosi bejelentés

Tulajdonosi bejelentés

FreeSoft Nyrt. és részvényeseinek Vaspál Vilmos, Vincze Edit, Eck Ilona, Móricz Gábor, Kaptár Zrt. közös tulajdonosi bejelentése.

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.) valamint Vaspál Vilmos, Vincze Edit, Eck Ilona, Móricz Gábor és a Kaptár Befektetési Zrt. (1055 Budapest, Honvéd tér 10/a.) ezúton közösen tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy tőzsdei forgalomban - 2008. december 4-én a Concorde Értékpapír Zrt közreműködésével - Vaspál Vilmos (az igazgatóság elnöke) 149.113 db, Vince Edit (Vaspál Vilmos felesége) 107.800 db, Eck Ilona (igazgatósági tag) 49.150 db FreeSoft részvényt adott el 2400 Ft/db áron, Móricz Gábor (a felügyelő bizottság elnökének házastársa) 135.000 db, a Kaptár Zrt. 175.000 db FreeSoft részvényt vásárolt 2400 Ft/db áron. Ennek következtében befolyásuk a FreeSoft Nyrt-ben az alábbiak szerint változott (kiemelve az 5 %-os küszöbök átlépése):Vaspál Vilmos közvetlen tulajdona 320.800 db-ról 171.687 db-ra csökkent (ez a korábbi 17,1% helyett 9,1%-os befolyást jelent) egyidejűleg a FreeSoft Asia-Pacific Pty Ltd.-ben (Unit 703, 79 Grafton St, Bondi Junction, NSW, 2022, Australia) a 12,2 %-os tulajdoni arányát 29,3%-ra növelte és az ebből adódó közvetett FreeSoft Nyrt.-ben lévő befolyása 27.542 db-ra (1,5%) nőtt. Vincze Edit közvetlen tulajdona 232.800 db-ról 125.000 db-ra csökkent (a korábbi 12,4% helyett 6,6%) egyidejűleg a FreeSoft Asia Pacific Pty Ltd.-ben a 12,2 %-os tulajdoni arányát 25,9 %-ra növelte és az ebből adódó közvetett FreeSoft Nyrt.-ben lévő befolyása 24.346 db-ra (1,3 %) nőtt. Így ketten együtt közvetlenül 296.687 db FreeSoft részvénnyel rendelkeznek (a korábbi 29,5% helyett 15,7%) és a FreeSoft Asia Pacific Pty Ltd.-ben meglévő 55,2 %-os tulajdoni arányukból adódóan a közvetett befolyásuk a FreeSoft Nyrt.-ben 51.888 db (2,8 %). A család Tpt. szerinti együttes - közvetlen és közvetett - befolyása 348.575 db, ez az eddigi 30,6% helyett 18,5%-os befolyást jelent.Eck Ilona közvetlen tulajdona 71.510 db-ról (3,8 %) 22.360 db-ra csökkent (1,2 %).Móricz Gábor közvetlen tulajdona a FreeSoft Nyrt-ben 89.000 db-ról 224.000 db-ra nőtt (4,7%-ról 11,9%-ra). Felesége, Móricz Gáborné (Felügyelő bizottság elnöke) közvetlen tulajdona változatlanul 50.000 db (2,7 %). A Kaptár Zrt. közvetlen tulajdona - a fenti tőzsdei kötés és tőzsdén kívüli értékesítés következtében - 156.500 db-ról 272.000 db-ra nőtt (8,3%-ról 14,5%-ra). Mivel a Kaptár Zrt.-ben Móricz Gábor 16%-os, a fia, Móricz Dániel 5%-os, Móricz Gáborné pedig 1,6%-os tulajdonos, így a FreeSoft Nyrt.-ben a család Tpt. szerinti együttes - közvetlen és közvetett - befolyása 335.472 db, ez az eddigi 9,4% helyett 17,8%-os befolyást jelent.Budapest, 2008.12.04.FreeSoft Nyrt. Vaspál Vilmos Vincze Edit Eck Ilona Móricz Gábor Kaptár Zrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek