COVID-19

A 4iG Nyrt. menedzsmentje stratégiai feladatának tekintette a pandémiás helyzetre való felkészülést, válaszreakciók és biztonsági eljárások kidolgozását, illetve bevezetését a társaságunknál.

bővebben

Befektetői információk

Változások

Személyi változások 2014 - 3

                                           4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatója
                                a Társaság vezetőinek személyi változásairól

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a mai napon megtartott igazgatósági ülésen az alábbi személyi változásokról született döntés:

1. A 4iG Nyrt. Igazgatósága - 3/2014.(06.18.) sz. határozatában - 2014. június 18-i hatállyal döntött arról, hogy Somlyai Gábort a 4iG cégvezetőjét határozatlan időre a Társaság vezérigazgatójává nevezi ki. Somlyai Gábor anyja neve: Hlatky Erzsébet, lakcíme: 1112 Budapest, Beregszász út 173. fszt. 2.

2. A 4iG Nyrt. Igazgatósága - 2/2014.(06.18.) sz. határozatában - döntött a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettesi munkakört betöltő munkavállalója, Eck Ilona határozatlan idejű munkaviszonyának közös megegyezés útján történő megszüntetéséről. A munkaviszony 2014. szeptember 18. napján szűnik meg. Eck Ilona továbbra is a Társaság Igazgatóságának tagja. Eck Ilona anyja neve Szinok Ilona, lakcíme: 1117 Budapest Nándorfejérvári u. 3.

Budapest, 2014. június 18.

                                                                   4iG Nyrt.

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által felállított Munkavállalói Részvénytulajdonosi Programjának…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

Pénzügyi jelentések

Éves jelentés, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatások…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

A jelen dokumentum tartalmazza a 4iG Munkavállalói Résztulajdonosi Program SZERVEZET…

részletek