Befektetői információk

Változások

Személyi változások

                                           4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatója
                                a Társaság vezetőinek személyi változásairól

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a mai napon megtartott igazgatósági ülésen az alábbi személyi változásokról született döntés:

1. A 4iG Nyrt. Igazgatósága – 3/2014.(06.18.) sz. határozatában – 2014. június 18-i hatállyal döntött arról, hogy Somlyai Gábort a 4iG cégvezetőjét határozatlan időre a Társaság vezérigazgatójává nevezi ki. Somlyai Gábor anyja neve: Hlatky Erzsébet, lakcíme: 1112 Budapest, Beregszász út 173. fszt. 2.

2. A 4iG Nyrt. Igazgatósága – 2/2014.(06.18.) sz. határozatában – döntött a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettesi munkakört betöltő munkavállalója, Eck Ilona határozatlan idejű munkaviszonyának közös megegyezés útján történő megszüntetéséről. A munkaviszony 2014. szeptember 18. napján szűnik meg. Eck Ilona továbbra is a Társaság Igazgatóságának tagja. Eck Ilona anyja neve Szinok Ilona, lakcíme: 1117 Budapest Nándorfejérvári u. 3.

Budapest, 2014. június 18.

                                                                   4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatója

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2018. december 31-én…

részletek
4iG

Közgyűlési előterjesztés

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. december 13. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás közgyűlési napirend kiegészítése

Rendkívüli tájékoztatás – Napirendi pont kiegészítés a 2018. december hónap 13. napjának 10:00 órára meghirdetett rendkívüli Közgyűléssel összefüggésben…

részletek