Befektetői információk

Befektetői információk

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatója

a Társaság vezetőségében bekövetkezett személyi változásokról

A 4iG Nyrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.01-10-044993) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság vezetőségében az alábbi személyi változások történtek.

Zibriczki Béla mint a Társaság vezérigazgatója a közte, valamint a Társaság között fennálló vezérigazgatói munkakört érintő munkaviszonya 2019. év 03. hónap 14. hatállyal közös megegyezéssel megszüntetésre került. Zibriczki Béla munkájára a Társaság a jövőben is számít, igazgatósági tisztsége változatlanul továbbra is fennáll.

A Társaság Igazgatósága a megüresedett vezérigazgatói pozícióra 2019. év 03. hónap 18. hatállyal határozatlan időtartamra vezérigazgatóvá választotta a Társaság Igazgatóságának Elnökét, Jászai Gellértet.

Hetényi Márk mint a Társaság igazgatóságnak tagja 2019. év 03. hónap 13. napján - 2019. év 03. hónap 13. napi hatállyal - lemondott a Társaságban betöltött igazgatósági tisztségéről. A Közgyűlés az éves rendes közgyűlés keretében választ új igazgatósági tagot. A lemondással a Társaság Igazgatósága a továbbiakban 4 (négy) fővel, a rendes működés keretei között, folytatja napi munkáját.

Budapest, 2019. március hónap 14.
4iG Nyrt.

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek