Befektetői információk

Változások

Rendkívüli tájékoztatás személyi változásokról

A
4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatója
a Társaság, valamint egyes leányvállalatai vezetőségében bekövetkezett személyi változásokról

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság, valamint az alább nevezett leányvállalatai, mint kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetőségében az alábbi személyi változások történtek.

A 4iG Nyrt. kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi pozícióját Somlyai Gábortól Merényi Attila Zoltán, az Igazgatóság tagja veszi át 2016. december 9. napjától.

A 4iG Nyrt. Igazgatósága a Társaság kizárólagos tulajdonában lévő HUMANsoft Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-062054) önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető igazgatójává (ügyvezetőjévé) nevezte ki Merényi Attila Zoltánt 2016. november 24. napjától. Somlyai Gábornak a társaságnál betöltött ügyvezető igazgatói tisztsége megszűnik 2016. december 9. napjával. Ezen változások Hegedűs Judit ügyvezetői igazgatói tisztségét nem érintik.

A 4iG Nyrt. Igazgatósága a Társaság kizárólagos tulajdonában lévő AXIS Rendszerház Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-199169) önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető igazgatójává (ügyvezetőjévé) nevezte ki Daróczi Pétert 2016. november 24. napjától. A kinevezés Merényi Attila Zoltán ügyvezetői igazgatói tisztségét nem érinti.

Budapest, 2016. november 28.
4iG Nyrt.

4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatója

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2018. december 31-én…

részletek
4iG

Közgyűlési előterjesztés

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. december 13. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás közgyűlési napirend kiegészítése

Rendkívüli tájékoztatás – Napirendi pont kiegészítés a 2018. december hónap 13. napjának 10:00 órára meghirdetett rendkívüli Közgyűléssel összefüggésben…

részletek