Befektetői információk

Személyi változás

Személyi változás

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) rendkívüli tájékoztatója a Társaság vezetőjének személyi változásáról

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság vezetésében az alábbi személyi változás következik be:

A 4iG Nyrt. vezérigazgatója 2014. szeptember 5-i hatállyal Koppány Tamás Kornélt(anyja neve: Hergert Matild, lakcíme:1037 Budapest, Bóbita u. 2. F. lph. 5/28.) határozatlan időre a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettesévé nevezi ki.

Budapest, 2014.szeptember 4.

4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatója

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2018. december 31-én…

részletek
4iG

Közgyűlési előterjesztés

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. december 13. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás közgyűlési napirend kiegészítése

Rendkívüli tájékoztatás – Napirendi pont kiegészítés a 2018. december hónap 13. napjának 10:00 órára meghirdetett rendkívüli Közgyűléssel összefüggésben…

részletek