Befektetői információk

Soronkívüli tájékoztatás

Soronkívüli tájékoztatás 4

A FreeSoft Rt (1117. Budapest, Neumann J. u. 1/C.) tájékoztatja a pénz és tőkepiac szereplőit, hogy a folyamatban volt cégbírósági ügyek befejeződésével a FreeSoft Rt. lezárta a MoolTech Kft (1027 Budapest, Margit krt. 50-52.; cjsz: 01-09-695346; törzstőke: 3 millió Ft) üzletrészei 100 %-ának megvásárlását.

A 81 millió Ft-os vételár kifizetése 2005. június 2-án megtörtént. A Felek megállapodása alapján az eladók 27.000 db FreeSoft részvény tőzsdei forgalomban történő megvásárlására vállaltak kötelezettséget.

Budapest, 2005-06-02.
FreeSoft Rt.

4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatója

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2018. december 31-én…

részletek
4iG

Közgyűlési előterjesztés

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. december 13. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás közgyűlési napirend kiegészítése

Rendkívüli tájékoztatás – Napirendi pont kiegészítés a 2018. december hónap 13. napjának 10:00 órára meghirdetett rendkívüli Közgyűléssel összefüggésben…

részletek