Befektetői információk

Soron kívüli tájékoztatás

Soron kívüli tájékoztatás 13

FreeSoft Nyrt. soron kívüli tájékoztatása tőkeemelésben való részvételről.

A FreeSoft Nyrt. (1117 Budapest, Neumann J. u. 1/c. Cg. 01-10-044993) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy több más magyarországi gazdasági társasággal együtt részt vesz a HIGH-TECH Vagyonkezelő, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1026 Budapest, Fuvola u. 20/a., Cg. 01-09-073275) 2006. december 4-én elhatározott, 820.000.000,-Ft összegű törzstőke-emelésében, melynek célja, hogy a törzstőke-emelésben részt vevők a HIGH-TECH Kft-n keresztül egyesített erőforrásaikat hatékonyabban, ugyanakkor a lehetséges kockázatokat egymás között megosztva hasznosíthassák nagyobb tőkeigényű műszaki-technológiai és informatikai beruházások, projektek és befektetések megvalósítása érdekében.

Az FreeSoft Nyrt. a tőkeemelésben 170.000.000,-Ft pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával vesz részt, amellyel a HIGH-TECH Kft-ben 20,1 százalékos részesedést szerez. 

Budapest, 2006. december 5.
FreeSoft Nyrt.

4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatója

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2018. december 31-én…

részletek
4iG

Közgyűlési előterjesztés

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. december 13. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás közgyűlési napirend kiegészítése

Rendkívüli tájékoztatás – Napirendi pont kiegészítés a 2018. december hónap 13. napjának 10:00 órára meghirdetett rendkívüli Közgyűléssel összefüggésben…

részletek