Befektetői információk

Beszámoló

Rövid beszámoló

T Á J É K O Z T A T Ó

a FreeSoft Részvénytársaság 2004. évi gazdálkodásának főbb adatairól és a 2005. április 12-én megtartott közgyűlés határozatairól

I. A FreeSoft Rt. 2004. évi gazdálkodásának főbb adatai:

A Társaság tájékoztatja tisztelt részvényeseit és az érdeklődőket, hogy a 2004. évi tőzsdei beszámolója teljes terjedelemben megtekinthető a FreeSoft Rt.  /www.freesoft.hu/, valamint a BÉT /www.bet.hu/ honlapján.

II. A FreeSoft Rt. 2005. április 12-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai:

1/2005 (04.12) sz. határozat
Az Igazgatóság beszámolóját, a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a közgyűlés elfogadta. A 2oo4. évi mérleget - 2.152.24o,-eFt főösszeggel - valamint az eredménykimutatást - 92..9o1,-eFt adózott és egyben mérleg szerinti eredménnyel - a közgyűlés jóváhagyta.

2/2005 (04.12) sz. határozat
A társaság osztalékot nem fizet, a nyereség az eredménytartalékba kerül.

3/2005 (04.12) sz. határozat
A közgyűlés dr. Móricz Gáborné Igazgatósági tagságról történő lemondását elfogadta, a társaság érdekében eddig végzett eredményes tevékenységét megköszönte.

4/2005 (04.12) sz. határozat
A közgyűlés Keresztesi Jánost, a társaság vezérigazgatóját az Igazgatóság tagjává választotta. Megbízatása az Igazgatóság többi tagjának megbízatásáig, azaz a 2oo7. évi mérleget jóváhagyó közgyűlés napjáig, legkésőbb 2oo8. április 3o-ig szól.

5/2005 (04.12) sz. határozat
A közgyűlés dr. Radnai Márta Felügyelő Bizottsági tagságáról történő lemondását elfogadta, a társaság érdekében eddig végzett eredményes tevékenységét megköszönte.

6/2005 (04.12) sz. határozat
A közgyűlés dr. Kovácsics Ivánt a Felügyelő Bizottság tagjává választotta. Megbízatása a Felügyelő Bizottság többi tagjának megbízatásáig, azaz a 2oo7. évi mérleget jóváhagyó közgyűlés napjáig, legkésőbb 2oo8. április 3o-ig szól.

7/2005 (04.12) sz. határozat
A közgyűlés a társaság székhelyének megváltozása miatt az Alapszabályt módosította. A módosított pontok az alábbiak:

2.2. A Társaság székhelye
A társaság székhelye: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.
2.4. A Társaság levelezési címe és iratainak őrzési helye:
1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.
A közgyűlés felhívta az Igazgatóságot, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabály cégbírósági benyújtásához szükséges lépéseket tegye meg.

8/2005 (04.12) sz. határozat
A közgyűlés elfogadta, hogy az Igazgatóság tagjai tevékenységükért a 2oo5. évben sem tartanak igényt tiszteletdíjra.

9/2005 (04.12) sz. határozat
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját 2oo5. május 1-től 2oo6. április 3o-ig fejenként havi bruttó 6o.ooo forintban állapította meg.

10/2005 (04.12) sz. határozat
A közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a 2oo5. üzleti évre 1.8oo.ooo,- Ft + áfa összegben határozta meg.

Budapest, 2005. április 12.

FreeSoft Rt.

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek